ข่าวภูเก็ต » อำเภอถลางดึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมคัดกรองโควิด-19ถึงบ้าน

อำเภอถลางดึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมคัดกรองโควิด-19ถึงบ้าน

25 มีนาคม 2020
92   0

อำเภอถลางออกประกาศมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) ดึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมคัดกรองลูกบ้านกลุ่มเสี่ยง

 

 

นายกองโทอดุลย์ ชูทอง  นายอำเภอถลาง เปิดเผยว่าทางอำเภอถลางได้ออกประกาศมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) 1.ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑล ได้แก่นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร  สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปทุมธานี จากต่างประเทศ จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด ได้แก่ สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า สนามชนโค สนามชนไก่ สนามปลากัด  สถานบันเทิง หรือการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก  ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  2.ผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19 )หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( โควิด-19 )ไปปรากฏตัว

 

 

นายกองโทอดุลย์  กล่าวอีกว่า  ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จัดทำบัญชีรายชื่อ เพื่อเฝ้าระวังติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการระบาด และให้ความร่วมมือผู้นั้นให้งดหรือเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนอกหมู่บ้าน / ชุมชนไว้ก่อนหรือพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า14 วัน  และในกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ให้แจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทัน เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด

ขณะนี้นายอำเภอถลาง ปลัดอำเภอ ข้าราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลหมู่บ้าน/เทศบาลและอบต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย กำลังทำงานกันหนัก ทั้งเดินเคาะประตูบ้าน ตรวจวัดอุณหภูมิ  ซักถามประวัติการเดินทาง ตรวจวัดอุณหภูมิตามโรงแรม ที่พัก ณ สถานที่ราชการทุกแห่ง ด่านตรวจท่าฉัตรไชย และสนามบินนานาชาติ ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย