ข่าวภูเก็ต » นักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนมอบเครื่องวัดไข้ช่วยคัดกรองไวรัสโควิด-19

นักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนมอบเครื่องวัดไข้ช่วยคัดกรองไวรัสโควิด-19

25 มีนาคม 2020
199   0

นักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน มอบเครื่องวัดไข้อัตโนมัติแก่ภาครัฐ-เอกชน ช่วยคัดกรองไวรัสโควิด-19

 

 

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 นายอาซา งัวผ่า นักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน มอบเครื่องอินฟาเรดหรือเครื่องวัดไข้อัตโนมัติผ่านนายเอื้อกรณ์ บัวแสง สมาชิกชาวเมืองลุงภูเก็ต จำนวน 6 เครื่อง เพื่อนำไปมอบให้กับนางอรนงค์ ทิมบัว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง นายอนุชา เอกวานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง และหน่วยงานอื่นอีก 4 เครื่อง เพื่อไว้วัดไข้แก่ประชาชน ในการป้องกันไวรัสโคโรน่า(โควิด -19 )

นายอาซา กล่าวว่าการนำเครื่องอินฟาเรดหรือเครื่องวัดไข้อัตโนมัติ มามอบให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อนำไปวัดไข้แก่ประชาชนที่มาติดต่อกับทางราชการ และภาคเอกชนนั้น  เพราะเครื่องดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญในการคัดกรองอาการไข้ของชาวบ้านในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารุหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19 ) อย่างไรก็ตาม ถ้าหากประชาชนทุกคนมีวินัย และให้ร่วมมือร่วมใจกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างจริงจัง  เชื่อว่าประเทศไทยสามารถหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วแน่นอน