ข่าวภูเก็ต » ชมรมแม่บ้านมหาดไทยภูเก็ตมอบหน้ากากอนามัยแก่สมาชิกอส.

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยภูเก็ตมอบหน้ากากอนามัยแก่สมาชิกอส.

24 มีนาคม 2020
132   0

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตมอบหน้ากากอนามัยแก่สมาชิกเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

 

นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าทางชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ตัวแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองประชาชนบริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชยและตามสถานที่ต่าง ๆ ตามแต่จะมีการสั่งการจากจังหวัด

นอกจากนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยได้ร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตในการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ แล้วกว่า 1,000 ชิ้น