ข่าวภูมิภาค » เทศบาลนครสงขลางดโครงการถนนคนเดิน

เทศบาลนครสงขลางดโครงการถนนคนเดิน

20 มีนาคม 2020
114   0

เทศบาลนครสงขลา งดจัดโครงการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ตลาดนัดชุมชนบ่อยางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น


 

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2563 นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ออกประกาศแจ้งประชาชนงดจัด “ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก” ที่บริเวณ สี่แยกหอนาฬิกา ถนนจะนะ เขตเททศบาลนครสงขลา เนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และประกอบกับขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น เทศบาลนครสงขลาจึงของดโครงการถนนคนเดินสงขลาแต่แรกตลาดนัดชุมชนบ่อยาง เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สำหรับถนนคนเดินสงขลาแต่แรก บรรยากาศเมืองเก่า เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีของให้เลือกหลากหลาย รวมทั้งที่ขาดไม่ได้ คือ ของกินเยอะมาก ละลานตา ราคาก็น่าคบหา ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก จัดขึ้นทุกวันศุกร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ณ บริเวณถนนจะนะ

ส่วนตลาดนัดชุมชนบ่อยาง ตั้งอยู่ที่  สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ซึ่งเป็นตลาดที่ขายสินค้าพืชผักพื้นเมืองประจำถิ่น รวมทั้งมีอาหารและณ วันนี้ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก,  ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง จึงต้องงดจัดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น