แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

อบจ.ภูเก็ต จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

14 มีนาคม 2020
154   0

อบจ.ภูเก็ต จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและบุคลากร ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมเรือยอช์ต ตลอดจนราวบันได สะพาน และล้างรถรถบริการขนส่งสาธาณะหรือรถโพท้องของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรคโควิด-19