แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะผู้บริหาร เพิ่มมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะผู้บริหาร เพิ่มมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

12 มีนาคม 2020
147   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะผู้บริหาร เพิ่มมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. คณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

 

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีมาตรการให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีผลต่อโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต ที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนนี้ด้วย อาทิ การจัดอบรมบุคลากร งานวันสตรีสากล งาน อบจ.สัญจร และโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งต้องงดกิจกรรมไปก่อน สำหรับการจัดแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และลานศิลปวัฒนธรรม จำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15  มีนาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง เห็นควรเลื่อนการจัดงานออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าเข้าสู่สภาวะการณ์ปกติ

ในการนี้ เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อบจ.ภูเก็ต จึงได้สนับสนุนเครื่องเทอร์โมสแกน ให้สนามบินภูเก็ต จำนวน 4 เครื่อง งบประมาณ 1,080,000 บาท เพื่อนำไปใช้งานตรวจคัดกรองโรคที่สนามบินภูเก็ตต่อไป