ข่าวสังคม » ศูนย์ CIC จัด CIC mBot Challenge เตรียมความพร้อมสู่สนามระดับประเทศ

ศูนย์ CIC จัด CIC mBot Challenge เตรียมความพร้อมสู่สนามระดับประเทศ

2 มีนาคม 2020
453   0

ศูนย์ CIC จัด CIC mBot Challenge เตรียมความพร้อมสู่สนามระดับประเทศ

 

 

 

 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน Creativity & Innovation Center (ศูนย์ CIC) จัดการแข่งขัน CIC mBot Challenge แข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ CIC สะพานหิน

การแข่งขัน CIC mBot Challenge จะใช้หุ่นยนต์ mBot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สำหรับการออบแบบ มีชุดโปรแกรมเพื่อเขียนรหัสหรือโค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ ให้ปฏิบัติตามภารกิจการแข่งขันในเวลาที่เร็วที่สุด เช่น ต้องทำให้เสาล้มแตะพื้นสนาม ต้องกำจัดสิ่งกีดขวาง หรือการปฏิบัติภารกิจแบบทีม ทั้งนี้ ศูนย์ CIC ได้จำลองสนามการแข่งขัน ฝึกซ้อมและแข่งขันโดยใช้กติกาเทียบเคียงการแข่งขันจริง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านเทคนิคและอุปกรณ์ ก่อนการแข่งขัน MakeX Thailand 2020 การแข่งขันอัจฉริยะสมองกล ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2563 โดยจังหวัดภูเก็ต ประเดิมเป็นสนามเก็บคะแนนสนามแรกของประเทศไทย ณ ศูนย์ CIC สะพานหิน