ข่าวสังคม » กิจกรรมกีฬา “ผู้สื่อข่าวภูเก็ตสัมพันธ์63”

กิจกรรมกีฬา “ผู้สื่อข่าวภูเก็ตสัมพันธ์63”

2 มีนาคม 2020
380   0

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “ผู้สื่อข่าวภูเก็ตสัมพันธ์63” เนื่องในวันสื่อมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประจำปี 2563 “ผู้สื่อข่าวภูเก็ตสัมพันธ์ 63” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือ วันนักข่าว เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานข่าวในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นการสร้างสุขภาพที่ดี และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สื่อข่าวในจังหวัดภูเก็ตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อารีน่า คลับ ภูเก็ต

 

 

 

 

สำหรับการแข่งขัน ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมผู้สื่อข่าวชาย และทีมรวมนักกีฬาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภททีมหญิง ระหว่างทีมสมาคมผู้สื่อข่าวหญิง กับทีมนักกีฬาจากหน่วยงานภาคเอกชน 3 แห่ง ประกอบด้วย ทีมสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ทีม BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ทีมโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ และทีมศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต โดยบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยสนุกสนานและอบอุ่นฉันท์พี่น้อง