ข่าวสังคม » กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง

29 กุมภาพันธ์ 2020
291   0

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง

 

 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00- 15.40 น. ทัพเรือภาคที่ 3 โดยศูนย์บรรเทาศูนย์สาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 ได้นำรถบรรทุกน้ำไปรับน้ำบาดาลจากศาลเจ้ากวนอูนาบอน ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ชุมชนโหนทรายทอง ซอย 1 ซอย 2 และซอย 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 24,000 ลิตร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย “สามาถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 โทร. 0- 7639-1826 สายด่วน 1696”