ข่าวภูเก็ต » จ.ภูเก็ตประกอบพิธีประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงคราม ยกย่องเชิดชูผู้ก่อตั้งเมืองภูเก็ตใหม่

จ.ภูเก็ตประกอบพิธีประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงคราม ยกย่องเชิดชูผู้ก่อตั้งเมืองภูเก็ตใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2020
285   0

จ.ภูเก็ตประกอบพิธีประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงคราม ยกย่องเชิดชูผู้ก่อตั้งเมืองภูเก็ตใหม่

 

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงครามฯ (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) บนแท่นอนุสาวรีย์ โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายวิสุทธิ์ พรหมทอง รองประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฯ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 
นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า พระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) เป็นบรรพบุรุษตระกูลรัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นบุตรพระภูเก็จ (แก้ว) เจ้าเมืองภูเก็จเก่า(กระทู้) เป็นหลาน ปู่เจ้าเมืองถลาง หรือพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม (เจิม) พระยาวิชิตสงครามเป็นเจ้าเมืองภูเก็จสามรัชกาลคือ ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 3 ต่อเนื่องจนถึงรัชกาลที่ 5 ท่านได้บุกเบิกทำเหมืองแร่ดีบุกบริเวณรอบอ่าวทุ่งคา สมัยนั้นบ้านทุ่งคายังเป็นป่ารกร้าง และเป็นป่าชายเลนริมทะเลที่ยังไม่มีผู้คนอยู่อาศัยท่านได้พัฒนาจัดตั้งเป็นบ้านเมือง ร้านค้าเจริญรุ่งเรือง มีประชาชนดับคั่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภูเก็ต รัชกาลที่ 4 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเป็นเมืองภูเก็จ (ใหม่) ที่บ้านทุ่งคา แทนเมือง ภูเก็จเก่าที่กระทู้ พระยาวิชิตสงครามฯ เป็นบุคคลสำคัญผู้พัฒนาบ้านเมืองจากพื้นที่รกร้างกลายเป็นเมืองที่ทันสมัย มีการค้าขายแร่ดีบุกกับต่างชาติ และมีเงินส่งภาษีเข้าส่วนกลางเป็นจำนวนมาก จนได้รับศักดินา 1,000 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวบริเวณเชิงเซาโต๊ะแซะ เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งในสมัยนั้น ท่านได้สร้างวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)ไว้บนที่ดินของท่าน 
 
การสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม เกิดขึ้นจากความตั้งใจและความร่วมมือร่วมแรงของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อยกย่องเชิดชูและระลึกถึงคุณงามความดีพร้อมเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ตั้งเมืองภูเก็ตและจะเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานชาวกูเก็ต 
 
รูปหล่อสำริดอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงครามฯ เป็นหนึ่งในผลงานขึ้นเอกของ อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ปฏิมากรคนไทยผู้มีผลงานในระดับโลก ท่านได้ตั้งใจและทุ่มเทอย่างสุดความสามารถให้อนุสาวรีย์พระยวิชิตสงครามฯ เป็นสมบัติที่ล้ำค่าของชาวภูเก็ตซึ่งอนุสาวรีย์ประดิษฐาน ณ บริเวณหัวมุมต้านหน้าวัดวิชิตสังฆาราม งบประมาณในการจัดสร้าง 9.3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น งานประติมากรรม 7.5 ล้านบาท และงานสร้างฐานลานบริเวณอนุสาวรีย์ 1.8 ล้านบาท โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และวันนี้ พิธีอัญเชิญรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงครามประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ 
 
นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีอัญเชิญรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงครามประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีโบราณของชาติไทย ในครั้งนี้ พระยาวิชิตสงคราม หรือพระยาภูเก็จโลหเกษตรรารักษ์ (ทัต รัตนติลก ณ ภูเก็ต) เป็นเจ้าเมืองที่มีความรู้ความสามารถ เป็นนักพัฒนาและเป็นผู้บุกเบิกการทำแร่ดีบุกบ้านทุ่งคา ซึ่งเป็นแร่ดีบุก ที่มีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของต่างชาติ จึงได้ติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศจนนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองถึงปัจจุบัน ตนขอชื่นชมแนวคิดการสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติพระยาวิชิตสงคราม ผู้ตั้งเมืองภูเก็ตแห่งใหม่บริเวณบ้านทุ่งคาในครั้งนี้ ตนขอแสดงความยินดีกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนชาวภูเก็ต ในความตั้งใจ มุ่งมั่น ร่วมมือร่วมแรง ให้การดำเนินงานสร้างอนุสาวรีย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการอัญเชิญรูปหล่อสำริด พระยาวิชิตสงครามมาประดิษฐาน ณ อนุสาวรีย์ แห่งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นเตือนให้ลูกหลานได้รับทราบ และเรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญที่ทำคุณประโยชน์แก่เมืองภูก็ต และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของภูเก็ตที่เกิดขึ้นในอดีต 
 
นอกจากนี้ ยังถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการเสริมสร้างความรัดวามสามัคคีของประชาชนชาวภูเก็ตและแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนคนภูเก็ต ขอให้คุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำในครั้งนี้ เป็นต้นทุนให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป