ข่าวสังคม » อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงพื้นที่จ.ภูเก็ตให้กำลังใจคนพิการ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงพื้นที่จ.ภูเก็ตให้กำลังใจคนพิการ

27 กุมภาพันธ์ 2020
230   0

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคนพิการ พร้อมมอบป้ายบ้านคนพิการที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

 

 

 

 

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิระชัย เสดสม นายกสมาคมผู้ประกอบการ ธุรกิจรับเหมาภูเก็ต, นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, ประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง บ้านเลขที่ 72/2 ซอย 2 ถนนสุทัศน์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบป้ายบ้านคนพิการที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2562

โดยบ้านหลังดังกล่าว เป็นบ้านของนายบุญเกิด ราชพล อายุ 43 ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ ปัจจุบันนายบุญเกิด ฯ อาศัยอยู่กับคุณยาย คือ นางสุวรรณา ณ ถลาง อายุ 78 ปี ซึ่งในเรื่องของช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และสมาคมธุรกิจผู้ประกอบการรับเหมาจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่มาปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวพร้อมหาวัสดุในการซ่อมบ้าน ปัจจุบันได้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังมีการซื้อรถเข็นสำหรับขายขนมพื้นบ้านให้คุณยายสุวรรณาให้สามารถเข็นไปขายหน้าปากซอยได้ และยังมีการเข้าไปส่งเสริมอาชีพ โดยการให้นายบุญเกิดฯ ซึ่งเป็นผู้พิการได้นำไม้ตะเกียบเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น กล่องใส่ปากการูปทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ซึ่งนายบุญเกิดฯ ก็มีฝีมือในด้านนี้อยู่แล้ว

 

 

 

 

 

จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปยัง บ้านเลขที่ 33/2 ถนนสุรินทร์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบ้านของ นางสาวจิราณีฉิมมณี อายุ 44 ปี คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ช่วงสะโพกและขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง เกิดจากข้อสะโพกติดเชื้อ ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง โดยในส่วนของการช่วยเหลือในหารปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตและสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต ได้เข้ามาช่วยในการในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และซ่อมแซมหลังคา กั้นห้องนอนทำทางลาดสำหรับคนพิการพร้อมขยายประตูทางเข้าบ้าน และเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของผู้พิการ