ข่าวภูเก็ต » สภาเทศบาลตำบลกะรนไฟเขียวงบปี 63 แก้ปัญหาให้ประชาชน

สภาเทศบาลตำบลกะรนไฟเขียวงบปี 63 แก้ปัญหาให้ประชาชน

27 กุมภาพันธ์ 2020
154   0

สภาเทศบาลตำบลกะรนไฟเขียวงบประมาณปี 63 แก้ปัญหาให้ประชาชน

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายมีชัย นาวิน ประธานสภาเทศบาลตำบลกะรน  เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายทวี ทองแช่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกะรน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน ร่วมที่เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน กล่าวภายหลังการประชุมว่า สภาเทศบาลตำบลกะรน อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ดังนี้ 1.โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอยปฏัก 18 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณตั้งไว้ 1,985,000.- บาท2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดระบายน้ำ บริเวณซอยปฏัก 10 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณตั้งไว้ 325,000.- บาท 3.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน คสล. ถนนหลวงพ่อฉ้วน ซอย 1 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณตั้งไว้ 425,000.- บาท 4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ ซอยปฏัก 2 – 4 (บ้านป้าอิ้ง) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณตั้งไว้ 3,450,000 บาท 5.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางลงหาดกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณตั้งไว้ 480,000.- บาท 6.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกตลาดแม่สมจิตต์ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณตั้งไว้ 2,200,000.- บาท 7.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า บริเวณหนองหานกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณตั้งไว้ 5,000,000.-บาท 8.โครงการปรับปรุงศาลาคู่เมรุวัดกิตติสังฆาราม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณตั้งไว้ 2,600,000.-บาท และอนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว งบประมาณตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อพี่น้องชาวตำบลกะรนให้รับประโยชน์มากที่สุด