แวดวง อบจ. » รพ.อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะครูและนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาล

รพ.อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะครูและนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาล

25 กุมภาพันธ์ 2020
124   0

รพ.อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ร.ร.ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาล
 

 

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน นอกจากนั้น ยังเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่ และได้เห็นถึงการทำงานจริงของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์