แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ประชาชน

22 กุมภาพันธ์ 2020
125   0

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ประชาชน

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตาม โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ซอยวานิช 1 หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ซึ่งมีวิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บรรยายให้ความรู้ในการอบรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการดูแลรักษา การป้องกัน และการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้จากการอบรมไปสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยส่งเสริมให้ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และได้รับข้อมูลในการขอรับบริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพ