แวดวง อบจ. » รพ. อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

รพ. อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

22 กุมภาพันธ์ 2020
198   0

รพ. อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยได้รับโลหิตบริจาคจากข้าราชการ พนักงานบริษัท และประชาชนที่เข้ามารับบริการกับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง