ข่าวภูเก็ต » มท.3 สำรวจแหล่งน้ำ แก้ภัยแล้งพังงาในอนาคต

มท.3 สำรวจแหล่งน้ำ แก้ภัยแล้งพังงาในอนาคต

21 กุมภาพันธ์ 2020
287   0

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่พังงา สำรวจแหล่งน้ำ หาแนวทางบรรเทาปัญหาภัยแล้งของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาและภูเก็ต

 

 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา สำรวจแหล่งน้ำคลองพังงา และประชุมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชัฎ ชูพงศ์ ผู้จัดการประปาสาขาพังงา พร้อมบุคคลากรของการประปาในระดับเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การประส่วนภูมิภาค มีแผนดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประชาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา และการประชาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ในเขต อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 3,780,908,000 บาท เพื่อผลิตเป็นน้ำประปาส่งจ่ายไปยังพื้นที่จ่ายน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาและการประชาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยแบ่งเป็นแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา และ กปภ.สาขาภูเก็ต คือ อ.เมือง-อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 งบประมาณ 3,500 ล้านบาท และแผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กภป.สาขาภูเก็ต งบประมาณกว่า 350 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบประปาให้สามารถรองรับกับความต้องการใช้น้ำของภาคครัวเรือนและธุรกิจ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต ในเขต อ.เมือง อ.กะทู้ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และอ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งกำลังมีโครงการก่อสร้างสนามบินในอนาคตอันใกล้ โดยมีเป้าหมายการเพิ่มผู้ใช้น้ำประมาณ 45,000 ราย ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปี

โครงการดังกล่าว มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำประปาในพื้นที่ 2 จังหวัด ตลอดจนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาและบรรเทาการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค หากโครงการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ที่อยู่ตามแนวเส้นท่อจะสามารถใช้น้ำประปาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่ได้เข้ายื่นหนังสือ อันเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงเรื่องการส่งน้ำเข้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรัฐมนตรีช่วยฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ในการวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแหล่งทั้งในพังงาและภูเก็ตเพื่อความมั่นคงด้านประปา และรับหนังสือไว้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาโครงการต่อไป