ข่าวสังคม » เทศบาลเมืองกะทู้เปิดสำนักงานใหม่ ยกระดับการบริการประชาชน

เทศบาลเมืองกะทู้เปิดสำนักงานใหม่ ยกระดับการบริการประชาชน

19 กุมภาพันธ์ 2020
589   0

เทศบาลเมืองกะทู้เปิดสำนักงานใหม่ ยกระดับการบริการประชาชน

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้  ร่วมทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของเทศบาลเมืองกะทู้ โดยมีนายเรวัติ อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนพื้นที่เขตเมืองกะทู้ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 

 

 

 

นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้กล่าวถึงการมุ่งเน้นการบริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยการคำนึงถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพ บริการสาธารณะที่ทั่วถึง มีมาตรฐานเชื่อมโยงให้จังหวัดมีการพัฒนาเป็นองค์รวมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และทุกภาคส่วน รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ต้องกระทำไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาการให้บริการสำนักงานหลังใหม่ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตลอดจนมีการจัดสวัสดิการให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมีความสุขภาคความภูมิใจกับการทำงานรับใช้ประชาชน

 

 

 

 

“ เทศบาลเมืองกะทู้เป็นหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการบริการประชาชน พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคม การเพิ่มขึ้นของประชาชนผู้รับบริการในอนาคต อีกทั้ง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้หลังใหม่เกิดขึ้นได้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองกะทู้ในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือประสานกับทุกภาคส่วนได้อย่างดียิ่ง” นายชัยนันท์  กล่าว