แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้หลังใหม่

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้หลังใหม่

19 กุมภาพันธ์ 2020
194   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้หลังใหม่

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองกองแผนและงบประมาณ อบจ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ ณ บริเวณเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.ชัยอนันท์ สิทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในพิธี

 

 

 

 

เทศบาลเมืองกะทู้ เป็นหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการบริการประชาชน ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาล และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่มุ่งเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเพิ่มขึ้นของประชาชนผู้รับบริการในอนาคต การก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้แห่งใหม่ ที่ยึดเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ของเมือง จัดสร้างเป็นอาคารชิโนโปรตุกีสประยุกต์ เป็นหลักฐานที่แสดงเป็นประจักษ์ถึงความโดดเด่นทั้งศักยภาพการบริหารจัดการ และการให้ความสำคัญของวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งยึดโยงวิถีชีวิตของประชาชนให้เป็นพลังการพัฒนาร่วมกัน