ข่าวภูเก็ต » นำร่อง บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สนามบินภูเก็ต สู้ไวรัสโควิด-19

นำร่อง บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สนามบินภูเก็ต สู้ไวรัสโควิด-19

18 กุมภาพันธ์ 2020
980   0

นำร่อง บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สนามบินภูเก็ต สู้ไวรัสโควิด-19

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2563 เวลา 14.00 น. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 (Big Cleaning Day) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต, คณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต, พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต, กลุ่มจิตอาสาของจังหวัดภูเก็ต, พนักงานสายการบิน และพนักงานทำความสะอาดของท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจในการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข ว่าสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการยกระดับในการควบคุม เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีการระบาด ควบคู่กับการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคว่าสามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง หากปฏิบัติการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ เครื่องมือเครื่องใช้ จุดที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ 

การจัดกิจกรรมในวันนี้ จึงเป็นการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ตระหนักถึงการป้องกันตนเอง สุขภาพส่วนบุคคล พร้อมแจกเอกสารความรู้ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ รวมทั้งการทำความสะอาดสถานที่เป็นจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความตระหนักรู้ ส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของนักท่องเที่ยว

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด 19 (COVD 19) ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข และด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนและนานาประเทศ  เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินมาตรการ การป้องกันการระบาดของโรคอย่างเต็มที่ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี ยังไม่พบผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต  

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้ไวรัสโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตในวันนี้ จึงนับเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการป้องกันการระบาดของโรค โดยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางตลอดเวลา วันละประมาณ 40,000 คน จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องดำเนินมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคอย่างเต็มที่ กิจกรรมสำคัญของวันนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่ท่าอากาศยานภูเก็ต  มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และการร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู  ลิฟท์  และห้องน้ำ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ด้านเรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เองก็ได้ให้ความมั่นใจถึงมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารของทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตว่า ณ ขณะนี้ก็ยังคงมีการดำเนินการคัดกรองอย่างเข้มงวดรัดกุมตามมาตรการของทางจังหวัดภูเก็ต และกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอน จึงขอให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่น และอย่าได้วิตกกังวล