แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 กุมภาพันธ์ 2020
157   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานสถานการณ์น้ำของจังหวัดภูเก็ต การบริหารจัดการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค โซนเหนือที่สถานีบางโจ และโซนใต้ที่สถานีผลิตน้ำบางวาด สถานการณ์น้ำของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคระยะเร่งด่วน โดยการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล จากการใช้ระบบ Reverse Osmosis การเฝ้าระวังเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนพิจารณาแนวทางการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำระยะเร่งด่วน