ข่าวกีฬา » บอลสานสัมพันธ์ราชสีห์ถลาง ต้านภัยยาเสพติด

บอลสานสัมพันธ์ราชสีห์ถลาง ต้านภัยยาเสพติด

11 กุมภาพันธ์ 2020
689   0

ว่าที่ร้อยตรีวิกรม  จากที่  ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ราชสีห์ถลางครั้งที่ 2    โดยมีนายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง/ประธานTO BE NUMBER ONE อำเภอถลาง ผู้ใหญ่ กำนันในพื้นที่อำเภอถลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการและประชาชนร่วมที่สนามกีฬาฟุตบอลธัญญปุระ ภูเก็ต  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง/ประธานTO BE NUMBER ONE อำเภอถลาง กล่าวว่าจัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ราชสีห์ถลางครั้งที่ 2  เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อระดมทุนให้ ชมรม TO BE NUMBER   ONEอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต