ข่าวภูเก็ต » “ไตเติ้ลเภสัช” จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้ประกอบการร้านยาภูเก็ต

“ไตเติ้ลเภสัช” จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้ประกอบการร้านยาภูเก็ต

10 กุมภาพันธ์ 2020
1569   0

“ไตเติ้ลเภสัช” จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้ประกอบการร้านยาภูเก็ต มุ่งพัฒนายกระดับวิชาชีพเภสัชกรในร้านยา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไตเติ้ล เภสัช จำกัด หรือร้านไตเติ้ลเภสัช จัดงานประชุมวิชาการและงานเลี้ยง Title pharmacy thanks day 2020 โดยมีนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมรับมอบอุปกรณ์สำหรับมาตรฐาน GPP ร้านขายยาจาก เภสัชกร ณัฐพล สุขโหตุ กรรมการบริษัท ไตเติ้ล เภสัช จำกัด เพื่อส่งมอบต่อให้กับตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดย เภสัชกร สมนึก ฮาเล็ม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ โดยมีผู้ประกอบการ/บุคลากรร้านขายยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

 

 

 

เภสัชกร ณัฐพล สุขโหตุ กรรมการบริษัท ไตเติ้ล เภสัช จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรร้านยา และเป็นสื่อกลางในการสื่อสารไปยังร้านค้าที่เป็นลูกค้าของร้านไตเติ้ลเภสัช ในด้านความรู้ทางโรคและทางยาผ่านการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและการบรรยายวิชาการ ทั้งนี้รวมถึงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนต่างๆ อาทิเช่น มาตรฐาน “วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน Good pharmacy Practice หรือ GPP นอกจากเพื่อให้ร้านยาลูกค้าของร้านไตเติ้ลเภสัชมีมาตรฐานตามที่สำนักงานอาหารและยา รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนชาวภูเก็ต และใกล้เคียง มีความมั่นใจได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวในเบื้องต้นผ่านทางร้านยา และเพื่อเป็นการขอบคุณแรงสนับสนุนจากลูกค้าของร้านไตเติ้ลเภสัชที่ทำให้เราพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้

 

 

 

 

“ในส่วนของการจัดงานไตเติ้ลเภสัชครั้งนี้ ซึ่งเพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรงตั้งแต่เปิดร้านมาประมาณ 7 ปี คิดว่าอยากพัฒนาวงการร้านยาในจังหวัดภูเก็ตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป การจัดงานครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย งานประชุมวิชาการ เราต้องการที่จะอัพเดทความรู้ให้กับเภสัชกรร้านยาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เภสัชกรร้านยามีความรู้ความสามารถทัดเทียม เพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากในแต่ละปี เราก็พยายามจะพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรร้านยาให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ส่วนที่สอง จัดให้ทางเภสัชยาซึ่งเป็นลูกค้าของเรามาออกบูธเพื่อที่จะพบปะกับผู้ซื้อผู้ขายจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน นำเสนอสินค้าใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจร้านยา สุดท้ายก็เป็นงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสนับสนุนกับเรามา” เภสัชกร ณัฐพล กล่าวและว่า

อย่างไรก็ตาม  ร้านยาในภูเก็ตมีประมาณ 600 กว่าร้าน โดยส่วนใหญ่จะผ่านมาตรฐาน GPP ซึ่งเป็น Good pharmacy Practice สำหรับร้านยา ก็อยากให้ทุกคนมั่นใจในการเข้าไปใช้บริการร้านยา เพราะว่าจะมีเภสัชกรประจะทุกร้านตลอดเวลาทำการ