แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ตขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม” 

อบจ.ภูเก็ตขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม” 

8 กุมภาพันธ์ 2020
177   0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม”