แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฯ จ.น่าน

อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฯ จ.น่าน

7 กุมภาพันธ์ 2020
310   0

อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ อบจ.น่าน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกชมรมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 120 คน ร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมี นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.น่าน ให้การต้อนรับ

จากนั้น เวลา 13.00 น. ชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในองค์กร ณ โรงเรียนราชานุบาล ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ระดับภาคเหนือ โครงการโรงเรียนสุจริต