ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตเข้มท่าเทียบเรือนำเที่ยวป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

ภูเก็ตเข้มท่าเทียบเรือนำเที่ยวป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

7 กุมภาพันธ์ 2020
304   0

ภูเก็ตเข้มท่าเทียบเรือนำเที่ยวป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

 

 

 

 

วันนี้ (7 ก.พ.) นายสุพจน์ ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ,ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ที่บริเวณท่าเทียบเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือดังกล่าว รวมทั้งการดูแลนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019  

บรรยากาศโดยทั่วไป ยังคงมีนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยุโรป อินเดีย มาใช้บริการเรือโดยสารเพื่อไปยังเกาะพีพี จ.กระบี่

 

 

 

 

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎานั้น เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ตลอดจนการให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือ โดยทางจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถทัวร์ เรือ และที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว ในเบื้องต้นจะได้รับผลกระทบในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งทางการทางจีนยังไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นกลุ่ม จะมีในส่วนของ FIT บ้าง แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวยุโรปยังคงมีอยู่ 

“จากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหม่มั่นใจกับมาตรการการดูแลป้องกันโรคระบาดของทางจังหวัดภูเก็ต และเชื่อว่าจากสภาพอากาศไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ เนื่องจากอากาศของภูเก็ต ปลอดโปร่ง และสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอย่างเต็มที่ในการป้องกันโรคที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ส่วนกรณีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงบ้างโดยเฉพาะในส่วนของชาวจีนก็เนื่องจากทางการจีนยังไม่ปล่อยนักท่องเที่ยวออกมา ทำให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางเข้ามา ส่วนที่เดินทางมาแล้วและยังไม่เดินทางกลับก็มีการขยายระยะเวลาให้ แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวตลาดอื่น พบว่า ยังเดินทางเข้ามาและส่วนใหญ่เริ่มที่จะมั่นใจและไม่ตื่นกลัวแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ” นายสุพจน์ กล่าว