ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ-พนักงานขับรถขนส่งฯ ลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ภูเก็ตอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ-พนักงานขับรถขนส่งฯ ลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา

7 กุมภาพันธ์ 2020
266   0

ภูเก็ตอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ-พนักงานขับรถขนส่งฯ ลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา เผยผลจากการคัดกรองเข้มข้นจริงจัง พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังลดลงต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

วันนี้(7 ก.พ.) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแนะนำให้ความรู้และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น ทั้งนี้ด้วยเห็นว่าภาคการคมนาคมขนส่งเป็นส่วนสำคัญและเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะพบเจอและให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 150 คน โดยเน้นแนะนำให้ความรู้ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสในการรับฟังปัญหาและหารือมาตรการเยียวยาผลกระทบผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาด้วย

 

 

 

 

 

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (2019) เป็นวิกฤติที่นานาประเทศให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ดังนั้นการหาความรู้และความเข้าใจต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จึงมีความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปจนเกิดกระแสการต่อต้านผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อโดยเฉพาะชาวจีน และผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีเชื้อไวรัสดังกล่าว 

 

 

 

 

กิจกรรมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ จึงนับเป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานภาคคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการร่วมกันหารือวิธีการรับมือกับผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าวทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง จากเดิมที่มีประมาณกว่า 20,000 คน ปัจจุบันมีประมาณ  2,000 คน จึงส่งผลให้ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซบเซาลง 

ขณะที่ในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อสกัดกั้นควบคุมการแพร่ระบาด จังหวัดภูเก็ตยังคงดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต,ท่าเทียบเรือในสถานประกอบการโรงแรม,ห้างสรรพสินค้า,สถานศึกษา ควบคู่กับการจัดส่งทีมวิทยากรไปให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา,จัดอบรมให้แก่พนักงานขับรถและพนักงานภาคบริการรถขนส่งโดยสารสาธารณะ ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสกัดกั้นควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งนี้ด้านสถิติผลจากการคัดกรองขณะนี้พบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนตามคำนิยามในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลดลงอย่างต่อเนื่อง