ข่าวกีฬา » ทีม USA ชนะเลิศการแข่งขันคฑากรและผู้นำเชียร์ “กีฬาสีบลูเกมส์ครั้งที่ 20”

ทีม USA ชนะเลิศการแข่งขันคฑากรและผู้นำเชียร์ “กีฬาสีบลูเกมส์ครั้งที่ 20”

7 กุมภาพันธ์ 2020
275   0

ทีม USA คณะวิเทศศึกษาชนะเลิศการแข่งขันคฑากรและผู้นำเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาสีบลูเกมส์ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายชญานนท์ พลเพชร อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นักศึกษา นักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

 

 

นายชญานนท์ พลเพชร อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวว่า องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีบลูเกมส์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสามัคคีในแต่ละสาขาวิชาและผลิตนักศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านการด้านการจรรโลงใจ ด้านความสามัคคี และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

การแข่งขันกีฬาสีบลูเกมส์ในครั้งนี้ มีกีฬาที่ดำเนินการจัดการแข่งขัน 6 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน และบาสเก็ตบอล มีนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องจาก 3 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา  และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมไฮไลท์การจัดแข่งขันกีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 20 คือการแข่งขันประกวดคฑากรและผู้นำเชียร์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการจัดแข่งขันกีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ผลปรากฏว่า ทีม USA  จากคณะวิเทศศึกษา ชนะเลิศทั้งการแข่งขันคฑากรและผู้นำเชียร์