แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม” 

อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม” 

5 กุมภาพันธ์ 2020
169   0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม”