แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม”

อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม”

25 มกราคม 2020
139   0

อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม”