แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะหา จ.ยะลา

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะหา จ.ยะลา

22 มกราคม 2020
169   0

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะหา จ.ยะลา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 24 คน เพื่อศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต โดยมี นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้