ข่าวภูเก็ต » นักเรียนชั้น ม. 5 ชนะเลิศประกวดภาพถ่าย “สุขใดเล่า..จะเท่าสุขในทู สุขที่ในทู คือสุขที่แท้จริง”

นักเรียนชั้น ม. 5 ชนะเลิศประกวดภาพถ่าย “สุขใดเล่า..จะเท่าสุขในทู สุขที่ในทู คือสุขที่แท้จริง”

22 มกราคม 2020
203   0

เทศบาลเมืองกะทู้ จัดงาน มอบรางวัล การประกวดภาพถ่าย “สุขใดเล่า..จะเท่าสุขในทู สุขที่ในทู คือสุขที่แท้จริง” เด็กนักเรียนชั้น ม. 5 คว้ารางวัลชนะเลิศ

 

 

 

 

นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาบเมืองกะทู้ เป็นประธานมอบรางวัล ให้กับผู้ชนะโครงการประกวด “สุขใดเล่า..จะเท่าสุขในทู สุขที่ในทู คือสุขที่แท้จริง” ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะลานกีฬา @อ.กะทู้ ซึ่งเทศบาลเมืองกะทู้ จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความสนใจและได้พัฒนาทักษะในการถ่ายภาพ และเกิดจิตสำนึกในรักท้องถิ่น สร้างความเข้าใจของเมืองกะทู้ผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองกะทู้ จากภาพถ่ายที่ถูกถ่ายทอดออกมา โดยมีสื่อมวลชนต่างๆ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกะทู้ เข้าร่วม

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ ประกอบ ด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวแสงสุรีย์ ตั้งวินิต ชื่อภาพ “รอยยิ้ม” นักเรียนจากโรงเรียนกะทู้วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายบันเทิง กาจกล้า ชื่อภาพ “รับศีล” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายวีระ สรรพอาษา ชื่อภาพ “ศรัทธา สามัคคี ความสุข” และรางวัลชมเฉยอีก 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายชาตรี จีระเสมานนท์ ในชื่อภาพ “ร่าเริง”

 

 

 

 

นายชัยอนันท์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมประกวดภาพวาดในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองกะทู้ ได้จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความสนใจและได้พัฒนาทักษะในการถ่ายภาพ และเกิดจิตสำนึกในรักท้องถิ่น สร้างความเข้าใจของเมืองกะทู้ผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองกะทู้ จากภาพถ่ายที่ถูกถ่ายทอดออกมา ซึ่งภาพแต่ละภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นการสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิต ของชาวกะทู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมืองกะทู้ เป็นเมืองที่มีความสวยงาม และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ภาพถ่ายที่สื่อออกมาทำให้คนรู้จัดเมืองกะทู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งภาพที่คัดออกมาเป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นเมืองกะทู้ได้เป็นอย่างดี