ข่าวสังคม » ส่งมอบแล้วเงินบริจาคเกือบ 9 แสนบาทจากการจัดกิจกรรม Run for Help, Run for Australia

ส่งมอบแล้วเงินบริจาคเกือบ 9 แสนบาทจากการจัดกิจกรรม Run for Help, Run for Australia

19 มกราคม 2020
612   0

ส่งมอบแล้วเงินบริจาคเกือบ 9 แสนบาทจากการจัดกิจกรรม Run for Help, Run for Australia สมทบทุนเพื่อแก้ไขภัยพิบัติวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม Run for Help, Run for Australia ซึ่งทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรของสมาคมฯ ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง  สมาคมผู้ประกอบการโรงแรมกะตะกะรน สมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ที่เขื่อนบางวาด ภูเก็ต โดยนำรายได้สมทบทุนเพื่อแก้ไขภัยพิบัติวิกฤตไฟป่าออสเตรเลียผ่านสภากาชาดออสเตรเลีย ซึ่งมีนักวิ่งกว่า 2,000 คน เข้าร่วม
ภายหลังกิจกรรมได้รวบรวมเงินบริจาค โดยนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันมอบเงินบริจาค จำนวน 888,888 บาท ให้แก่นายแมททิว บาร์เคลย์ กงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจำภูเก็ต (Matthew Barclay Consul-General Australian) เพื่อ
ส่งมอบให้ Red Cross Disaster Relief Australia ผ่านไปทางสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยต่อไป