ข่าวสังคม » สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตจัดเทศน์มหาชาติฯ และทอดผ้าป่าการศึกษา 111 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตจัดเทศน์มหาชาติฯ และทอดผ้าป่าการศึกษา 111 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

19 มกราคม 2020
476   0

สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและทอดผ้าป่าการศึกษา 111 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติ 31 มกราคมนี้ ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และนางสาวดวงกมล เอช ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาตกและทอดผ้าป่าการศึกษา 111 ปี โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต กล่าวว่า การเทศน์มหาชาติ จัดเป็นโบราณประเพณีอย่างหนึ่ง ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา การเทศน์มหาชาติเป็นการร่วมกันจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา โดยน้อมรำลึกถึงเรื่องราวในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระเวสสันดร พระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ คือการบริจาคทรัพย์สมบัติ พระโอรส พระธิดาและพระมเหสี ซึ่งการกระทำดังกล่าวเรียกว่า “ปัญจมหาบริจาค” ยากที่ปุถุชนทั่วไปจะทำได้

 

 

 

 

การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวสตรีภูเก็ต และพุทธศาสนิกชนได้นำแนวคิดแนวปฏิบัติที่ได้จาการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี(คงตงห่อ) นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสืบสานและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังชาวสตรีภูเก็ต ในการร่วมเฉลิมฉลองโรงเรียนสตรีภูเก็ตในโอกาสก่อตั้งครบรอบ 111 ปี และการช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสฟังเทศน์มหาชาติ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติร่วมกับนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังได้รับกราบอาราธนาพระภิกษุที่มีเกียรติคุณในการเทศน์มหาชาติ มาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร เป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้คณะกรรมการศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา โดยทั่วหน้ากัน ทั้งนี้สามารถร่วมทำบุญผ่าoบัญชีได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาถลาง ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก เลขบัญชีธนาคาร 02 029 920 9245 ชื่อบัญชี โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและทอดผ้าป่าการศึกษา 111 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

สอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีภูเก็ต โทร 076-222368 หรือประชาสัมพันธ์โครงการ โทร 095 369 8942