ข่าวภูเก็ต » นายกฯเกาะแก้วลงพื้นที่ทำความเข้าใจสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบ้านเกาะมะพร้าว

นายกฯเกาะแก้วลงพื้นที่ทำความเข้าใจสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบ้านเกาะมะพร้าว

14 มกราคม 2020
683   0

นายกฯ เกาะแก้ว พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบ้านเกาะมะพร้าว ขณะที่ทุกฝ่ายพร้อมเดินหน้าก่อสร้างเขื่อนต่อไป เพราะจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและบ้านเรือนของประชาชน

 

 

 

 

ภูเก็ต 13 ม.ค.63-นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สั่งการให้ นายวิเชฐ์ สูยะนันท์ ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยนายเกื้อเกียรติ​ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบ้านเกาะมะพร้าว ในการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบ้านเกาะมะพร้าว โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีการโพสต์ร้องเรียนทางสื่อโซเชี่ยลเมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา ในประเด็น ที่มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางส่วนเกิดความสงสัยและไม่เข้าใจในกระบวนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งหมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้สภาพตลิ่งตลอดแนวชายฝั่งมีสภาพชำรุด หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของราษฏร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องหาวิธีการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา67 (7) คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการป้องกันและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง โดยได้จัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ขึ้น ประกอบกับเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)รวมทั้งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2547 มาตรา 16 (2)

 

 

 

 

นายเกื้อเกียรติ​ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ได้จัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งหมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าวตำบลเกาะแก้ว เพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งเนื่องจากพื้นที่เกาะมะพร้าวมีน้ำทะเลล้อมรอบโดยเฉพาะฝั่งเกาะมะพร้าวด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีคลื่นทะเลซัดเข้ามาประมาณ 2-3 เมตร ทำให้ดินตามแนวชายฝั่งทะเลหายไป ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีประชาชนกว่า 20 ครัวเรือนอาศัยอยู่ โดยในอดีตบ้านเรือนของชาวบ้านจะอยู่ห่างจากริมฝั่งประมาณ 20-30 เมตรแต่เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา จากการลงพื้นที่ของประชาชนได้ร้องเรียนว่ามีคลื่นซัดเข้ามาใกล้ถึงบ้าน ตนในฐานะผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขเมื่อมีผลกระทบที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ทางอบต.จึงต้องหาวิธีการป้องกัน การกัดเซาะของตลิ่งและน้ำทะเล ที่ชะหน้่าดิน คือการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ ทั้งนี้ อบต.เกาะแก้ว ได้สร้างเขื่อนขึ้นมาโดยผ่านการขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามระหว่างการก่อสร้างอาจมีประชาชนบางคนไม่เข้าใจถึงกระบวนการก่อสร้างเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินจำเป็นจะต้องมีการขุดดินลงไปประมาณ 2 เมตรเพื่อสร้างฐานรากเทคอนกรีตเป็นฐานเขื่อนโดยดินที่ได้จากการขุดได้ตักวางไว้บริเวณสันเขื่อนไม่มีการขนย้ายไปที่อื่นเบื้องต้นในวันนี้ได้ชี้แจงข้อมูลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ร้องเรียนได้เกิดความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

ด้าน นายวิเชฐ์ สูยะนันท์ ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวว่า หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบ พบว่าโครงการดังกล่าว ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกาะมะพร้าว ซึ่ง อบต.เกาะแก้วเป็นผู้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากเงินประชาชน เป็นโครงการสร้างเขื่อน สืบเนื่องจากว่าบริเวณนี้ตลอดแนวยาวประมาณ 500 เมตร ถูกคลื่นกัดเซาะมีบ้านเรือนเสียหาย ซึ่งบางส่วนก็ได้พังไปแล้ว ตามภาพที่เห็น และอีกหลายๆ หลังที่กำลังจะทรุดตัว ซึ่งทาง อบต.เกาะแก้วได้เร่งดำเนินการ จึงได้ทำการขุดปรับพื้นที่ในการสร้างเขื่อนและวางฐานราก และหินดินทรายต่างๆ ที่มีการขุดก็ไม่ได้เอาไปไหน เมื่อขุดเสร็จก็วางไว้ที่เดิม จากการสอบถามผู้ร้องเรียน เป็นการเข้าใจผิดคิดว่านำหินดินทรายไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งยืนยันได้ว่าไม่มี และโครงการดังกล่าวนำมาแก้ไขปัญหาจริงๆ ตามที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ชาวบ้านหลายๆ คน ยืนยันว่าได้ประโยชน์จริงๆ และ อบต.เกาะแก้วได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วๆไปแล้วว่า เป็นโครงการเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และคนที่โพสต์ทราบว่าเป็นคนในชุมชนเอง ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดกัน เขาก็เห็นอยู่ว่าการขุดดินมีขุดแต่แรก พอเขาเอาที่กองไว้มาปรับเปลี่ยน เขาเข้าใจว่ากองไว้เพื่อจะพาไปที่อื่น แต่ว่าเขาเห็นอยู่ตลอดว่าไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหน และเอามาปรับให้เข้าสู่สภาพเดิม และตอนนี้ผู้ร้องเรียนเข้าใจเหตุผลต่างๆแล้ว

ด้านนางสาววรรณา หาญพรหมมา ชาวบ้านเกาะมะพร้าว กล่าวว่า เขื่อนที่ว่ามีคนร้องเรียนไปในโลกโซเชียล คืออาจจะเป็นการเข้าใจผิดในความคิดของแต่ล่ะคนมันไม่เหมือนกัน แต่ถามว่าประชาชนต้องการเขื่อนไหม ประชาชนต้องการ เพราะว่าถ้าไม่มีเขื่อนต่อไปในอนาคตข้างหน้า บ้านของประชาชนที่อยู่ในชายทะเลเดือดร้อนแน่ บ้านอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะน้ำทะเลมรสุมเข้า พายุเข้า แต่ละปีๆ ลำบากมาก เช่น ตอนกลางคืนเวลาเรานอนเราก็ต้องสะดุ้งหลังคาจะเปิดไหม บ้านจะไปไหม เสาบ้านจะไปไหม แต่ถ้าเรามีเขื่อนอย่างน้อย เสาบ้านเราไม่ไปแน่เพราะว่ามีเขื่อนกันแนวน้ำ เพื่อที่จะไม่ให้น้ำกัดเซาะขึ้นมา ในกรณีของลมที่ทำให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเกิดความเสียหายในช่วงฤดูมรสุมเมื่อได้รับความเดือดร้อนของการบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วก็มาช่วยเหลือในทุกครั้ง สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนถือว่ามีความจำเป็นมากเพราะจะช่วยป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะบ้านเรือนของประชาชน โครงการนี้ เป็นโครงการที่ ประชาชนไทยได้รับผลประโยชน์เป็นความต้องการของประชาชน ที่มีความต้องการเขื่อนกั้นน้ำ ในการบรรเทาความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะตลิ่ง