แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม” 

อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม” 

13 มกราคม 2020
174   0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนชำระภาษี “น้ำมัน” และ “โรงแรม”