แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนร่วมชำระภาษี “น้ำมัน” และ”โรงแรม”

อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนร่วมชำระภาษี “น้ำมัน” และ”โรงแรม”

10 มกราคม 2020
107   0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนร่วมชำระภาษี “น้ำมัน” และ”โรงแรม”