ข่าวการเมือง » ประธานสภาฯ มอบคำขวัญวันเด็ก

ประธานสภาฯ มอบคำขวัญวันเด็ก

10 มกราคม 2020
752   0

“ชวน หลีกภัย” ประธานสภาฯ มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2563 “รับผิดชอบในหน้าที่ สำนึกดีมีวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ใส่ใจต่อส่วนรวม”