แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะฯ อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะฯ อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต

9 มกราคม 2020
285   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ยื่นแบบขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่นั้น และเนื่องจากการดัดแปลงอาคารในบริเวณดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และรับฟังความเห็นจากคณะทำงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาตจากเทศบาลนครภูเก็ตต่อไป