ข่าวพระราชสำนัก » สมเด็จพระสังฆราช​ ประทานพรปีใหม่ 2563

สมเด็จพระสังฆราช​ ประทานพรปีใหม่ 2563

29 ธันวาคม 2019
762   0

สมเด็จพระสังฆราช​ ประทานพรปีใหม่ 2563

 

 

 

 

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า

“โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”

เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563