ข่าวภูเก็ต » เซี่ยเหมิน กระชับสัมพันธ์ภูเก็ต แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว

เซี่ยเหมิน กระชับสัมพันธ์ภูเก็ต แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว

2 ธันวาคม 2019
226   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ รองประธานคณะกรรมการสภาประชาชนเมืองเซี่ยเหมิน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างกัน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้การต้อนรับ นางหลิว เซาจิง รองประธานคณะกรรมการสภาประชาชนเมืองเซี่ยเหมิน และคณะจากเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษาและการท่องเที่ยวระหว่างกัน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชุมร่วมกับนางหลิว เซาจิง รองประธานคณะกรรมการสภาประชาชนเมืองเซี่ยเหมิน และคณะ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตและเมืองเซี่ยเหมิน ได้ลงนามความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เพื่อที่จะร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างกันในการเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การเดินเรือและอื่นๆ ทั้งนี้ ทั้งสองเมืองได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2560 ภายใต้การนำของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ( นายสนิท ศรีวิหค) ได้นำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดภูเก็ตผู้แทนมหาวิทยาลัยและผู้แทนภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 18 คน เดินทางไปเยือนเมืองเซี่ยเหมิน และในระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 เมืองเซี่ยเหมิน ภายใต้การนำของนายลิน เจียเถียน รองผู้อำนวยการการศึกษาของเมืองเซี่ยเหมินและคณะ จำนวน 5 ท่าน เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาภาษาจีนของจังหวัดภูเก็ตและศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ นายสุพจน์ กล่าวขอบคุณคณะจากเมืองเซี่ยเหมิน ที่ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆภายใต้กรอบความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง จะมีความเจริญเติบโต และมีความเหนียวแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้หากนักธุรกิจของเมืองเซี่ยเหมินมาประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หากมีข้อขัดข้องต่างๆ จังหวัดยินดีที่จะเป็นตัวกลางประสานกับรัฐบาลไทย โดยทางจังหวัดภูเก็ตต้องการนักลงทุนที่มาลงทุนเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง Mice อย่างเต็มศักยภาพ และขอให้ทุกท่านได้รับความสุขและความประทับใจในระหว่างที่พักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

ด้าน พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญในการดูแลความท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน เปรียบเสมือนญาติมิตร โดยได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ส่วนทางด้าน นางสาวหลิว เซาจิง รองประธานคณะกรรมการสภาประชาชนเมืองเซี่ยเหมิน กล่าวขอขอบคุณ จังหวัดภูเก็ตที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตและเมืองเซี่ยเหมินมีหลายอย่างที่เหมือนกัน อาทิ มีพื้นที่ติดชายทะเล และทั้งสองจังหวัดมีดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ประจำเมือง 

นอกจากนี้คนพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน (ฮกเกี้ยน) เป็นส่วนใหญ่ และการที่สถานกงสุลไทยได้ก่อตั้งที่เมืองเซี่ยเหมินทำให้ช่วยกระชับมิตรและสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการค้าและด้านวัฒนธรรม ด้วยดีเสมอมา จากข้อมูลพบว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและการบริการที่สำคัญของภาคใต้ประเทศไทย 

นอกจากนี้ในอดีตจังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียงในการทำเหมืองแร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศไทย และจากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองเมืองจะได้เชื่อมความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆ ทางด้านการศึกษาและด้านการท่องเที่ยว ด้านเทคโนโลยี รวมถึงความมือในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองเมืองมีศักยภาพ ที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือ 

ด้านที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา โดยเมืองเซี่ยเหมินได้จัดตั้งสถาบันขงจื้อ จังหวัดภูเก็ต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีนักศึกษาไทยไปเรียนที่ประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น 

ในด้านที่ 3 ด้านเทคโนโลยีเมืองเซี่ยเหมินมีนโยบายที่จะพัฒนาเมืองด้านสมาร์ทซิตี้เช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ต โดยในเดือนกันยายน 2563 เมืองเซี่ยเหมินจะมีการจัดงานมหกรรมด้านธุรกิจดังนั้นจึงอยากขอเชิญจังหวัดภูเก็ตไปร่วมงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือด้านการประกอบธุรกิจระหว่างกัน โดยภายในงานจะมีนักธุรกิจของจีนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างการได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ยังมีงานที่สำคัญคือ งานมหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกำหนดจัด ในเดือนพฤษภาคม 2563 จึงอยากขอเชิญจังหวัดภูเก็ตไปร่วมงานเช่นกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางมาเยี่ยมจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ทั้งสองเมืองวางไว้