ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตใช้กีฬากอล์ฟเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน

ภูเก็ตใช้กีฬากอล์ฟเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน

1 ธันวาคม 2019
362   0

สมาคมกอล์ฟภูเก็ต หอการค้าภูเก็ต PKCD จับมือจัดกิจกรรมดีๆ ใช้กีฬากอล์ฟเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างภูเก็ตและกลุ่มประเทศในอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟ เอเชียน ทัวร์ริสซึม ทัวร์นาเมนท์ พร้อมจัดให้มีการ เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยว

 

 

เมื่อ 30 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมแกงปู PKCD ภูเก็ต สมาคมกอล์ฟภูเก็ต ร่วมกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ต บริษัทพัฒนาเมืองภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ การท่องเที่ยวมาเลเซีย สมาคมกอล์ฟรัฐปาหัง สมาคมกอล์ฟรัฐยะโฮร์ ร่วมกันจัดงาน เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จากประเทศมาเลเซีย และ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันกอล์ฟ เอเชียน ทัวร์ริสซึม ทัวร์นาเมนท์ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและกีฬากอล์ฟ เข้าด้วยกัน

 

 

โดยมีนายสัจจพล ทองสม เลขานุการสมาคมกอล์ฟภูเก็ต นายนิพนธ์ เอกวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทPKCD นายแซม เศรษฐี กรรมการบริษัท PKCD นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ต เข้าร่วม ขณะที่ตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย นำโดยดาโต๊ะชาฮาลีมาน ประธานรัฐปาหัง นายกสมาคมกอล์ฟปาหัง และพันเอกจามาล ประธานรัฐยะโฮร์ นายกสมาคมกอล์ฟยะโฮร์ ตัวแทนจัดการแข่งขันฝ่ายมาเลเซีย

 

 

นายสัจจพล กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ทางสมาคมกอล์ฟภูเก็ต หอการค้า จ.ภูเก็ต และ บริษัทพัฒนาเมือง หรือ PKCD จัดขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมดีๆให้กับจังหวัดภูเก็ต โดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการในอาเซียน และภูเก็ต โดยมีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกัน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวจาก มาเลเซีย และ ผู้ประกอบ การด้านการท่องเที่ยวใน ภูเก็ต เข้าร่วมออกบูธ เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนของภูเก็ต และมาเลเซียจำนวนหลายรายด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจับคู่ค้าเจรจาทางด้านธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ภาคเอกชนจับมือกันในการนำกีฬากอล์ฟมาเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยว

 

 

ส่วนการจัดการแข่งขันกอล์ฟ เอเชียน ทัวร์ริสซึม ทัวร์นาเมนท์ มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างราย ได้ ส่งเสริมธุรกิจ และ สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยวิธีการจัดการแข่งขัน กำหนดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และกำหนดการเปิดตัวรายการเป็นครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 ธ.ค.2562 ณ สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ หลังจากนั้นจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 ที่รัฐยะโฮ มาเลเซีย ในเดือน ก.พ. 2563 ครั้งที่ 2 ที่ จ.ภูเก็ต ในเดือน มิ.ย. 2563 ครั้งที่ 3 ที่เมืองโบโก อินโดนีเซีย ในเดือน ก.ย.2563 ครั้งที่ 4 ที่ เกนติ้ง มาเลเซีย ในวันที่ 5 – 6 ธ.ค.2563

 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดการแข่งขันเปิดตัวรายการ การแข่งขันกอล์ฟ เอเชียน ทัวร์ริสซึม ทัวร์นาเมนท์ ณ สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรีคลับ ณ สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ โดยทางสมาคมกอล์ฟ ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ นายกสมาคมกอล์ฟภูเก็ต นายสัจจพล ทองสม เลขานุการสมาคมกอล์ฟภูเก็ต นายพัทธนันท์ วิสุทธ์วิมล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ นายแซม เศรษฐี กรรมการบริษัท PKCD นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และผู้ประกอบการในพื้นที่ภูเก็ต เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันฝ่ายไทย ขณะที่ฝ่ายส่วนภูมิภาคเอเชียน มี ดาโต๊ะ ชาฮาลีมาน ประธานรัฐปาหัง นายกสมาคมกอล์ฟปาหัง และพันเอกจามาล ประธานรัฐยะโฮร์ นายกสมาคมกอล์ฟยะโฮร์ ตัวแทนจัดการแข่งขันฝ่ายมาเลเซีย โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน จะมอบให้กับกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทจังหวัดภูเก็ต