แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2562

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2562

29 พฤศจิกายน 2019
175   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2562  โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต, แผนงานการรับบริจาคโลหิต, ติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE, การจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ประจำปี 2563, การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562, แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต, รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, รายงานสภาพอากาศ, รายงานสถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำ, รายงานสถานการณ์นักท่องเที่ยว, ปริมาณจำนวนเที่ยวบิน รวมถึงพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พุดภูเก็ต และมาตรการรณรงค์ประหยัดน้ำ เป็นต้น