แวดวง อบจ. » รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

21 พฤศจิกายน 2019
250   0

รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต รับบริจาคโลหิต (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต) ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยได้รับโลหิตบริจาคจากข้าราชการ พนักงานบริษัท และประชาชนที่เข้ามารับบริการกับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง