ข่าวภูเก็ต » 113 ปีวันกองทัพเรือ ทรภ.3 จัดพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมฟังสารจาก ผบ.ทร.

113 ปีวันกองทัพเรือ ทรภ.3 จัดพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมฟังสารจาก ผบ.ทร.

20 พฤศจิกายน 2019
260   0

113 ปีวันกองทัพเรือ ทรภ.3 จัดพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมฟังสารจาก ผบ.ทร.

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2562 ทัพเรือภาคที่ 3 ได้กำหนดจัดงานวันกองทัพเรือ ครบรอบ 113 ปี โดยมี พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วม ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหรแห้ง  หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พิธีเซ่นไหว้บูชาพระพิฆเนศและพิธีเซ่นไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง,พิธีบวงสรวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย, รับฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ โดยถ่ายทอดเสียงจาก สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ และจัดให้มีพิธีสงฆ์ (ทำบุญเลี้ยงพระ) เพื่ออุทิศกุศลให้กับทหารผู้เสียชีวิตจากการสู้รบ

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทย ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้

ทั้งนี้ กองทัพเรือเป็นสถาบันหลักของชาติไทยมาโดยตลอด ทั้งภารกิจที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตย การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การให้ความช่วยเหลือประชาชน และที่สำคัญยิ่งคือ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ