ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ต จัด อส.สายตรวจจักรยานดูแลความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว

ภูเก็ต จัด อส.สายตรวจจักรยานดูแลความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว

18 พฤศจิกายน 2019
679   0

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เปิดตัวโครงการ “อส.ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต” โดยจัดสายตรวจจักรยานออกตรวจตราบริเวณชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 เมื่อเวลา 17.00 น.( 18 พ.ย.) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “อส.ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต” มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองภูเก็ต ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 3 สมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

ด้วยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการ “อส.ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต” โดยจัดสายตรวจจักรยานเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จะใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการออกตรวจตราบริเวณชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข

 

 

 

 

 

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่อส.กองร้อยบริการ ชุดภาคสนาม แต่งกายภาคประชาชน เพื่อความเป็นกันเองแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าดูแลความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องปรามเหตุต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่มนำร่องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ ซอยบางลาป่าตอง โดยชุดปฏิบัติการ จำนวน กว่า 10 นาย พร้อมด้วยจักรยาน จำนวน 4 คัน เข้าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในแผนปฏิบัติการของจังหวัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เริ่มนำร่องที่ป่าตองและจะขยายผลปฏิบัติในแต่ละอำเภอต่อไป