ข่าวภูเก็ต » ทม.ป่าตองตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการฯ เฝ้าระวังอัจฉริยะ ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

ทม.ป่าตองตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการฯ เฝ้าระวังอัจฉริยะ ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

18 พฤศจิกายน 2019
486   0

เทศบาลเมืองป่าตอง จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบรักษาความปลอดภัย เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV อัจฉริยะเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและประชาชน

 

 

 

 

น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นำสื่อเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบรักษาความปลอดภัยเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา โดยศูนย์ดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการภูเก็ต สมาร์ท ซิตี

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบรักษาความปลอดภัย เทศบาลเมืองป่าตอง เป็นโครงการที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ภูเก็ต สมาร์ท ซิตี เนื่องจากทางจังหวัดได้กำหนดให้เทศบาลเมืองป่าตองและเทศบาลนครภูเก็ต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องในการดำเนินการโครงการสมาร์ท ซิตี และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการควบคุมและสั่งการด้านความปลอดภัยของเทศบาลเมืองป่าตอง เพราะเรื่องของความปลอดภัย เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างหาดป่าตอง ในการที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

รวมถึงเทศบาลมีโครงการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ หรือ CCTV เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ป่าตอง รวมถึงเพื่อดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองป่าตอง จำนวน 87 ตัว ทั่วทั้งเมืองป่าตอง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการในเฟสแรกไปแล้ว จำนวน 37 ตัว ที่บริเวณหน้าหาดป่าตอง ตั้งแต่สะพานคอรัลมาจนถึงซอยบาง จึงได้สร้างศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบรักษาความปลอดภัยขึ้น เพื่อที่จะได้ดึงผลต่างๆ จากเซ็นเซอร์ทั้งหมดมาแสดงผลที่ห้องควบคุมแห่งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมืองต่อไป

 

 

 

 

โดยศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบการรักษาความปลอดภัยแห่งนี้ จะตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลใช้งบประมาณในการดำเนินการกว่า 11 ล้านบาท ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงห้องประมาณ 2 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือใช้ในเรื่องของระบบเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ได้มีการติดตั้งในส่วนของระบบใกล้เสร็จแล้ว โดยระบบจะสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของทางจังหวัด สถานีตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่อนุญาตให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ รวมถึงข้อมูลของเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ได้เชื่อมโยงกับกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว 37 ตัว ตั้งแต่สะพานคอรัลมาจนถึงซอยบาง สามารถเชื่อมระบบมายังห้องสั่งการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเห็นบริเวณชายหาดทั้งหมด การทำผิดวินัยจราจร วัตถุต้องสงสัย และอื่นๆ ในรัศมีที่กล้องสามารถจับได้ถึง โดยเฉพาะการเฝ้าดูในส่วนของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดและอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

น.ส.เฉลิมลักษณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากด้านความปลอดภัยแล้ว ยังมีระบบในการเซ็นเซอร์เพื่อแจ้งเตือนในเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้มีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ของคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำเสียที่คลองบางปาก ปริมาณน้ำฝน ซึ่งได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดที่เชื่อมมายังศูนย์ฯ ได้ เพื่อดูถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของดินถล่มหรือไม่ แต่ในส่วนนี้ยังไม่สามารถแจ้งเตือนในเรื่องของดินถล่มได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของโครงสร้างดิน ซึ่งในส่วนนี้ทางเทศบาลจะต้องอาศัยข้อมูลเรื่องโครงสร้างดินจากผู้เชี่ยวชาญในส่วนอื่นๆ ก่อน รวมทั้งศูนย์ดังกล่าวยังสามารถให้บริการประชาชนในการขอข้อมูลเรื่องต่างๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจราจร กรณีถูกโจรขึ้นบ้านหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ประชาชนต้องการ

ส่วนในเรื่องของการบำรุงรักษากล้อง CCTV ทางเทศบาลได้ตั้งงบประมาณในแต่ละปีที่จะมาดำเนินการในส่วนนี้ ซึ่งตนมองเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องงบประมาณได้ ตนจึงมีความพยายามที่จะหาบริษัทเอกชนเข้ามาติดตั้งกล้อง CCTV แล้วก็บำรุงรักษาให้ด้วยเลย โดยที่ทางเอกชนจะขอประโยชน์อย่างไรจากการติดตั้งกล้อง และบำรุงรักษากล้องให้แก่ทางเทศบาล ก็ให้มาคุยกัน ซึ่งตอนนี้กำลังหาอยู่ แต่ว่ายังหาไม่ได้ ก็ยังเป็นภาระของเทศบาลที่จะต้องทำเองและใช้งบประมาณในการดูแลรักษาไปก่อน

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวต่อไปว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางเทศบาลเมืองป่าตองมีโครงการที่จะจัดทำ Big Data ข้อมูลทุกเรื่องของเมืองป่าตอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา สุขอนามัย โครงสร้างพื้นฐาน ขยะ ภาษี เป็นต้น มาอยู่ใน Server และมี PLATFORM ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่งผลมายังผู้บริหารเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการเมืองป่าตองต่อไป