ข่าวภูเก็ต » เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดกะรน 

เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดกะรน 

17 พฤศจิกายน 2019
515   0

เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดกะรน 

 

 

 

 

 


จากกรณีเมื่อวันที่  31 ต.ค.62 ที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่วนผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอระบาย โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตำบลฉลอง และพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกะรน มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 400 ครัวเรือน 


ในเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนั้น ล่าสุด วันนี้ 16 พ.ย.62 พระครูสุวรรณธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีเขต พร้อมด้วยนายวินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน นางสาวอรุณศรี กลั่นมา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นายคำเพชร พัฒกอ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 นายเสถียร เรือนแพ ผู้ใหญ้าน ม.4 ต.กะรน นายบุญเลิศ ถ้ำเสือ ผู้ประกอบการ-นักธุรกิจโรงแรมหาดกะรน นายโอภาส ชอบดี ส.จ.เขตอำเภอเมืองภูเก็ต นายสมนึก หวานดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นายธานี กักกอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นายยงยุทธ เอียดการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 นางน้อม เย็นจิต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.กะรน และฝ่ายปกครองอีกจำนวนหนึ่งร่วมกันจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.กะรน 

โดยการจ่ายเงินครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนที่มีชื่อทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลกะรน ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีเขต รายละ 5,000 บาท ได้รับจากผู้ประกอบการ-นักธุรกิจโรงแรมหาดกะรน โดยนายบุญเลิศ ถ้ำเสือ  และ ฝ่ายปกครองตำบลกะรนอีก 2,000 บาท รวมรายละ 7,000 บาท จำนวน 56 ครัวเรือน

ส่วนที่ 2 ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่มีชื่อสำในทะเบียนบ้านในตำบลกะรน (หรือผู้ที่มาเช่าบ้าน) ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาสวัดสุวรรคีรีเขต จำนวนรายละ 2,000 บาท จากผู้ประกอบการ-นักธุรกิจโรงแรมหาดกะรน โดยนายบุญเลิศ ถ้ำเสือ และฝ่ายปกครองจำนวน 2,000 บาท รวมรายละ 4,000 บาท จำนวน 67 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
ด้าน พระครูสุวรรณธรรมวินิจ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) กล่าวว่า เมื่อวันที่เกิดน้ำท่วมเห็นชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ทางวัดก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ผู้ประสบภัยบางรายไม่สามารถกลับเข้าไปใช้ชีวิตที่บ้านได้ ทางวัดก็เปิดเป็นศูนย์พักผิงชั่วคราวให้  และเห็นว่านั้นคือการเยี่ยวยาในเบื้องต้น ซึ่งที่ผ่านมาวัดได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีการเปิดเป็นศูนย์บริจาคทรัพย์สิน และนำไปบริจาคให้ผู้เดือดร้อน แต่ครั้งนี้แตกจากจากทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้ประสบภัยเป็นชาวตำบลกะรน พระก็ได้รับการช่วยเหลือมาจากชาวบ้านตลอด เมื่อชาวบ้านตำบลกะรน เดือดร้อน จึงมีการพูดคุยกันระหว่างกรรมการวัด จึงได้นำเงินออกมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย โดยให้ชาวบ้านที่มีทะเบียนบ้านในตำลกะรนรายละ 5,000 บาท ส่วนผู้ประสบภัยที่ไม่มีชื่อในตำบลกะรนรายละ 2,000 บาท รวมทั้งสิน จำนวน 125 ครัวเรือน  
 
นอกจากนั้นได้เงินสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดในหาน มาสมทบจำนวน 50,000 บาท นายบุญเลิศ ถ้ำเสือ ผู้ประกอบการ-นักธุรกิจโรงแรมหาดกะรน  ฝ่ายปกครองตำบลกะรน ได้ช่วยเหลือสมทบให้รายละ 2,000 บาท ซึ่งปัจจัยที่มอบให้วันนี้ให้ผู้ประสบภัยไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป