ข่าวภูเก็ต » เปิดโลก ม.อ.ภูเก็ต โชว์ผลงานทางวิชาการ-เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

เปิดโลก ม.อ.ภูเก็ต โชว์ผลงานทางวิชาการ-เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

15 พฤศจิกายน 2019
233   0

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 “PSU OPEN HOUSE 2562” สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

ภูเก็ต 15 พ.ย.- ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 (PSU OPEN HOUSE 2019) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนภาคใต้ โดยมีนาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกในภาคใต้ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะรองรับหน่วยงานได้ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานในต่างประเทศ

 

 

 

งาน ม.อ.วิชาการ 2562 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้เห็นศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งวิทยาเขตภูเก็ต อาทิเช่น กิจกรรม3-D Mapping  กิจกรรม PSU Terminal Simulation  กิจกรรม ASEAN Quiz+3 2019  และกิจกรรมComputing Youth Challenge #2 กิจกรรมการแข่งขันสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชิงรางวัล สอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันด้านภาษา การอบรมเชิงปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อภูเก็ตด้านบริการวิชาการหรือด้านงานวิจัย ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมกันนี้หน่วยงาน และคณะภายในมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีพิธีลงนามทำความร่วมมือด้านวิชาการอีกด้วย