ข่าวสังคม » เซ็นทรัล ภูเก็ต ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

เซ็นทรัล ภูเก็ต ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

7 พฤศจิกายน 2019
408   0

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในศูนย์การค้าฯประจำปี 2562 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและนักท่องเที่ยว

 

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นสำหรับพนักงานร้านค้า พนักงานบริษัทฯ และผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฯ การซักซ้อมการอพยพหนีไฟตามกฎหมายประจำปี 2562 การฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ให้พนักงานได้รับการอบรมและฝึกซ้อม เหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในศูนย์การค้าฯ ให้รู้จักการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดอย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ รวมไปถึงการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับเจ้าให้ที่ของศูนย์การค้าในการสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณภัยในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

 

 

โดยมี พ.ต.อ. นิกร สมสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต ผู้แทนจากเทศบาลตำบลวิชิต ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ เทศบาลเมืองกระทู้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต EOD และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมฝึกซ้อมและสังเกตุการณ์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ชุมพล บุญประยูร ที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และคุณชูชาติ นนทะมาตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การแนะนำ คุณกตตน์ ทิวะวิภาค ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เข้าร่วมฝึกซ้อมด้ว