ข่าวภูเก็ต » ห้ามจุดพลุ ปล่อยโคมลอยเด็ดขาดหวั่นกระทบความปลอดภัยต่ออากาศยาน

ห้ามจุดพลุ ปล่อยโคมลอยเด็ดขาดหวั่นกระทบความปลอดภัยต่ออากาศยาน

7 พฤศจิกายน 2019
338   0

ท่าอากาศยานภูเก็ตขอความร่วมมือห้ามจุดพลุ ปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลปีใหม่ หวั่นกระทบต่อความปลอดภัยการจราจรทางอากาศ

 

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62  ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุมเรื่องมาตรการป้องกันและแนวทางการปฏิบัติ การจุดพลุปล่อยโคมลอยและกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการเดินอากาศโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนสถานประกอบการโรงแรมต่างๆ ในบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม

 

นายวิจิตต์ กล่าวว่า ปัจจุบันการจุดพลุและปล่อยโคมลอยเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สืบทอดกันมาและกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในเทศกาลต่าง ๆ และวันสำคัญทางศาสนา ทำให้การจุดพลุและปล่อยโคมลอยแพร่ขยายไปหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับท่าอากาศยาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และหากโคมลอยขึ้นไปอยู่ในระดับเพดานบินจะเป็นปัญหาต่อการจราจรทางอากาศ และอาจจะทำให้อากาศยานประสบอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้โคมลอยยังจัดเป็นวัตถุอันตรายที่มีอันตรายต่ออากาศยานในเขตเดินอากาศและบริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยานอีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของท่าอากาศยานที่จะต้องป้องกันอันตรายจากการจุดพลุ การปล่อยโคมลอย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการเดินอากาศ

ปัญหาจากการปล่อยโคมลอยรอบท่าอากาศยานนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางการบิน เนื่องจากจะทำให้เกิดแสงรบกวนสายตานักบิน ขณะทำการบินขึ้น-ลง โดยเฉพาะการปล่อยโคมลอย ซึ่งไม่สามารถบังคับทิศทางได้และหากมีลมพัดมาติดกระจกห้องนักบินก็จะบดบังการมองเห็นของนักบินหรือหากถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์อากาศยานขณะที่กำลังบินจะทำให้เกิดการระเบิดของเครื่องยนต์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร

 

 

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวทางท่าอากาศยานภูเก็ตจึงได้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการป้องกัน และแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว โดยขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการโรงแรมและผู้นำท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยขอความร่วมมือในการห้ามปล่อยโคมลอยในบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ตและพื้นที่โดยรอบโดยเด็ดขาด ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามกฏหมาย

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของการเดินอากาศของสนามบินภูเก็ต ซึ่งในช่วงนี้มีจำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลง เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น.-ต.005